30 oktober 2020
Grapperhaus: Terreurdaden Frankrijk vragen alertheid in heel Europa
Stilstaan bij moord op Samuel Paty
Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind per 1 januari 2021
MKB-actieplan biedt ondernemers stevige basis voor herstel en vernieuwing
Kabinet en Invest-NL willen samen half miljard investeren in groeibedrijven
Vervoegd stemmen wordt mogelijk bij Tweede Kamerverkiezingen 2021
Ecosystemenstrategie helpt onderzoekers en ondernemers innoveren
Kabinet vastbesloten klimaatdoelen te halen
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten komt met tweede advies
29 oktober 2020
Versteviging positie onafhankelijke deurwaarder
Van vervuilende denimindustrie naar schone spijkerbroek
In 2019 84.000 nieuwe woningen
Stoppen met roken-campagne ‘PUUR’ belangrijke stap naar rookvrije generatie
Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Altforst
28 oktober 2020
70 miljoen voor hulp bij besparen op energieverbruik in woningen
Beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren worden gewijzigd voor 2021
Water as Leverage wint Dutch Design Award
27 oktober 2020
Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet
Aanvullingen op derde steunpakket corona
26 oktober 2020
Nederland stelt inreisverbod voor Canada, Georgië en Tunesië weer in en het inreisverbod voor Singapore wordt opgeheven
De asielinstroom van week 43 bedroeg ongeveer 500
Staatssecretaris Van ‘t Wout lanceert campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan
Bijna 100 miljoen euro voor 'proeftuinen aardgasvrij' in 19 gemeenten
Loket Woningbouwimpuls weer geopend voor projectaanvragen
23 oktober 2020
Minister Van Ark: nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg
Benoeming programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19
Concept wetsvoorstel modernisering en betere handhaving consumentenbescherming
22 oktober 2020
Verder aan de slag met verduurzaming veehouderij
Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee
Minister-president Rutte ontvangt EC-voorzitter Von der Leyen
Campagne fietsverlichting van start
Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf
21 oktober 2020
Brief van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer aan Nederlandse ondernemers
Landmacht volop in straatbeeld vanwege oefening
Dienstplichtbrief voor het eerst ook naar vrouwen
Vogelgriep vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen
GLB: goed voor klimaat en boer
20 oktober 2020
Internationale conferentie over en met jongeren in het teken van corona
Gemeenten gaan met financiële regeling overlastgevende asielzoekers aanpakken
19 oktober 2020
Hervestiging groep vluchtelingen mogelijk dankzij strenge coronamaatregelen
100 miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak
Emile Roemer adviseert minister over verbetering kwaliteit rijschoolbranche
16 oktober 2020
Nederland wil zich aansluiten bij Global Partnership on AI
Onderzoek naar tegenbewijsregeling box-3 spaarders
Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk
Kabinet verlengt steunpakket voor Caribisch Nederland
Gesjoemel met kilometertellerstanden aangepakt
Overbruggingstermijn naar nieuw luchthavenbesluit verlengd
Benoemingen Raad voor Cultuur
Provincies maken werk van Omgevingswet met nieuw Crisis- en herstelwetexperiment
Kabinet vernieuwt IMVO-beleid
Kabinetsreactie TIKI: Rijk pakt regierol voor aanleg infrastructuur voor duurzame industrie
Kabinet kiest voor verantwoorde inzet biogrondstoffen
Benoeming lid in het college van de Algemene Rekenkamer
Ambassadeursbenoemingen
Nieuwe burgemeester Terschelling
Nederlandse en Belgische ministers roepen op om enkel noodzakelijke reizen te maken
15 oktober 2020
Nederland neemt deel aan vandaag gestart initiatief voor Europese Cloud Federatie
Drie nieuwe besmettingen COVID-19 bij nertsenbedrijven
Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen
Agrarische Ondernemerschapsagenda: geef boeren ruimte te ondernemen
Defensievisie 2035: een nieuw profiel voor Defensie
Dashboard over voortgang Groningen online
Ministeries van EZK en LNV geven inzicht in duurzaamheid bedrijfsvoering
Blokhuis: Ruim 20 miljoen voor Indische gemeenschap, plannen voor besteding krijgen vorm
Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken
‘Toegangs- en gedragsmaatregelen om macht grote digitale platforms aan te pakken’
14 oktober 2020
Versterking Groningen definitief in publieke handen
Boek geen vakantiereizen naar landen met oranje reisadvies
Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID19
Kabinet ontmoedigt vakantiereizen naar risicogebieden
Minister Dekker: tbs- systeem verder verbeteren
Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer
Medewerker onderschat digitale dreiging
13 oktober 2020
Belangrijke stap gezet naar betere aanpak van schulden