20 juli 2018
Gezamenlijke verklaring van Nederland en Turkije
18 juli 2018
Extra laadpunten Nederland voor duurzaam vervoer
Constructief overleg ministers van Justitie Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten
Bekendmaking verslagen ADR-instanties
Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen
17 juli 2018
Nederland treedt toe tot wereldwijde circulaire kopgroep
Staatssecretaris Knops roept op tot innovatief gebruik open data
Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep
16 juli 2018
Ollongren en Harbers varen mee tijdens Pride Amsterdam
13 juli 2018
Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg
Minister Grapperhaus bezoekt Bonaire
Nieuwe CAO rijksambtenaren ondertekend
Eindhoven Airport proefcasus voor duurzame ontwikkeling luchtvaart
Akkoord op uitvoering MH17-verdrag in Oekraïne en Nederland
BZK ontwikkelt strategisch personeelsbeleid rijksoverheid
Jaarrapport Wsw-statistiek 2017 gepubliceerd
Een betere digitale dienstverlening aan burger en ondernemer
Minister-president Rutte ontvangt president Buhari van Nigeria
Geen opsporingsonderzoek na aangiften over schenking appartement
Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen
Benoeming directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
Benoeming voorzitter ACM
Voordracht bewindvoerder bij de Wereldbank
Benoeming directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kabinet investeert in infrastructuur en armoedebestrijding Caribisch Nederland
Publicatie Jaarverslag 2017 Kiesgroepprogramma
12 juli 2018
Concept-verkeersverdelingsregel aangemeld in Brussel
Nederland investeert in NAVO-flank
Rijk, provincies en gemeenten betalen rekeningen ondernemers sneller
NAVO-top: samen munitie kopen en marine-operaties versterken
NAVO-top: Nederland nog altijd achter halen 2%-norm
Aanpak spooroverwegen voor een veilig spoor
NAVO-top: onderweg naar militaire snelweg
NAVO-top: nieuwe missie in Irak en meer staffuncties
Meer oog voor woningbehoefte van woonwagenbewoners
Technisch probleem in productieproces reisdocumenten
Aanpak ondermijnende criminaliteit vooral in de regio versterkt
Minister Bruno Bruins bereikt akkoord over vergoeding Spinraza
11 juli 2018
Minister-president Rutte bij NAVO-bijeenkomst in Brussel
Wijziging asielbeleid Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen
Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend
Hoofdlijnakkoord huisartsen ondertekend
Twaalf herindelingen
10 juli 2018
Ruim 1000 euro korting voor nieuwe studenten
SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld
Stimulans Wajongers die willen werken of studeren
Projecten windparken op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien
Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar
Raadgevend referendum ingetrokken
Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod via tuchtrecht
Helderheid over schoolkosten mbo
Verklaring minister Blok
9 juli 2018
Tijdelijke huisvesting op het Catshuisterrein voor het ministerie van Algemene Zaken
Invalleraar mag vaker bijspringen voor zieke collega
De asielinstroom van week 27 bedroeg ongeveer 500
Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind
Minister-president Rutte ontvangt minister-president Barzani van de Koerdische Autonome Regio
Akkoord gewenst voor opvang zeehonden
7 juli 2018
Kabinet verbetert leefomgeving veedichte gebieden
6 juli 2018
Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast
Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan
Benoeming ambassadeur
Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten
Nederland geeft Sint Maarten liquiditeitssteun
Geen toetsen meer voor kleuters
Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid
Benoeming directeur-generaal AIVD
Oud-politici sneller aan het werk
Benoemingen Rijksministerraad
Benoeming burgemeester Amsterdam
Vertrouwen in samenwerkingsovereenkomst Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen
Reimer Veldhuis nieuwe landsadvocaat
Blokhuis: maatregelen nodig tegen probleemgebruik energiedrankjes
5 juli 2018
Kabinet werkt aan oplossingen voor negatieve effecten van toename parallelimport
Lokale opgaven vragen om versterkte lokale democratie