16 juli 2019
Nieuwe CAO rechtelijke ambtenaren ondertekend
Reizigers in nood kunnen nu ook WhatsAppen met het ministerie van Buitenlandse Zaken
Koning en minister Dekker brengen werkbezoek aan De Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum
Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget
15 juli 2019
Minister Dekker ontvangt rapport toekomst tarieven deurwaarders
Acht Regio Deals definitief: Rijk en regio investeren 340 miljoen
Internetconsultatie wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland stoppen met verplicht digitaal procederen
Maximaal 48 miljoen euro voor scholen met krimp
13 juli 2019
Oproep aan vakantiegangers: Don’t look Away bij kindersekstoerisme
12 juli 2019
Wetsvoorstel ingediend dat intermediairs verplicht stelt grensoverschrijdende constructies te melden
Wetsvoorstel om de vervanging van een zwanger raadslid de hele zittingsperiode mogelijk te maken naar Raad van State
Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken
Aanpak voor veiligere jaarwisseling
Benoeming hoofdofficier van justitie Functioneel Parket
Benoeming raadsheren in de Hoge Raad
Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
10 miljoen euro voor innovatie rechtsbijstand
Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek
Kabinet past familierecht aan
Minister-president Rutte en ministers Blok en Bruins naar de Verenigde Staten voor bezoek Witte Huis en handelsmissie Boston
Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State
11 juli 2019
Werkgroepen brede maatschappelijke heroverwegingen kunnen van start
Minister Slob roept gemeenteraad Westland op om in te stemmen met komst islamitische basisschool
Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan
BPM-tarieven vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode
Minister-president Rutte naar Parijs voor defilé Quatorze Juillet op de Champs-Elysees
Ministeries JenV en BZK ‘bouwen’ verder aan kleurrijke rechtsstaat tijdens Pride Amsterdam
Nieuwe burgemeester in Geertruidenberg
Nieuwe burgemeester in Beekdaelen
MKB haalt meer dan een miljard euro voordeel uit innovatieregeling WBSO
Bestuurders Cornelius Haga Lyceum moeten weg
Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijning
MKB-actieplan geeft meer ruimte aan ondernemers
10 juli 2019
Politiesamenwerking binnen het Koninkrijk krijgt extra impuls
Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie
Vernieuwing KopieID app
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
€ 80 miljoen extra voor circulaire economie
Fors minder ov-boetes voor studenten
9 juli 2019
Kabinet treft maatregelen voor doelmatiger besteding zorggeld
Minister Grapperhaus bezoekt Sint Maarten
Dekker komt met nieuwe regeling voor sanering van bedrijfsschulden
Meer sociale huur behouden bij overname Vestia-bezit door andere corporaties
8 juli 2019
Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand
Internetconsultatie vermelden BIG-nummer
De asielinstroom van week 27 bedroeg ongeveer 700
Minister-president Rutte op werkbezoek bij ouderen- en verslavingszorg
Leerlingen in voortgezet speciaal onderwijs krijgen diploma
6 juli 2019
Regeringsvliegtuig aan publiek gepresenteerd
5 juli 2019
31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams
Centrale Raad van Beroep: boetebesluiten opnieuw herzien
Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start
Vrijwel alle MKB-klanten gecompenseerd of voorschot ontvangen voor rentederivaten
Internetconsultatie wetsvoorstel aanscherping beloningsregels voor de financiële sector
Vertrek psg Ronald Barendse
Van Nieuwenhuizen kiest voor nieuwe benadering: Schiphol moet groei verdienen
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s ingesteld
Benoeming ambassadeurs
Kabinet verlengt IOW met 4 jaar
Benoeming lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Gelijk loon voor gelijk werk in hele EU
Benoeming burgemeester Haarlemmermeer
Benoeming burgemeester Roosendaal
Nieuwe burgemeester in Wassenaar
Tweede Kamer stemt in met rijkswetsvoorstel Koninkrijksgeschillen
Rijk en regio Amsterdam tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen
Minister Bruins: ‘Belangrijke stap nieuwe reactor medische isotopen’
4 juli 2019
Pilotgemeenten bieden 65 dak- en thuisloze jongeren maatwerktraject met ieder 10.000 euro
Ollongren en Blokhuis bereiken akkoord met gemeenten over beschermd wonen
Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan
Sterke daling wanbetalers zorgverzekering
Concept wetsvoorstel voor einde aan telemarketing-irritatie
Aanpak foute en lakse ict-bedrijven in strijd tegen online kinderporno
3 juli 2019
Grapperhaus wil DNA-onderzoek optimaal gebruiken